-คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย( 2008 Emergency Response Guidebook)  HTML , ZIP [ 9.7 MB]

-สามารถดู English version (ออกใหม่ล่าสุด) ได ที่นี่

 
1. ท่านสามารถสืบค้นเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) ได้จากชื่อ สารเคมี (Chemical Name) หรือ รหัส UN. หรือ ID.No. และ รหัส CAS (Chemical Abstracts Service)

2. ข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายละเอียดความปลอดภัยเบื้องต้นทางด้านข้อมูลกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล การดับเพลิง การจัดการกรณีหกรั่วไหล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น

3. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยให้ติดต่อขอทราบข้อมูลจำเพาะสารเคมีนั้นๆ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง

4. หากประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ส่วนสารอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
โทร. 0 2298 2439, 0 2298 2442    E-mail : chem@pcd.go.th

5. การพิมพ์รายละเอียดของสารเคมีแต่ละตัวผ่านทางเครื่องพิมพ์ จำเป็นต้องมี Plug-In ของ Acrobat Reader อยู่ก่อน เพื่อใช้ในการเปิดเอกสารสำหรับพิมพ์ (*.PDF) ที่ได้จัดเตรียมไว้

 
หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่น | ข้อเสนอแนะ


สอบถามรายละเอียด MSDS และข้อมูลสารเคมี โทร. 0 2298 2439, 0 2298 2442 E-mail : chem@pcd.go.th
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานเวปไซต์ กรุณาติดต่อ webmaster โทร. 0 2298 2310