ส่วนสารอันตราย
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
ณ ชั้น 11 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2298 2430 โทรสาร 0 2298 5393
E-mail : chem@pcd.go.th

Email: webmaster@pcd.go.th
ลงสมุดเยี่ยมคพ.ได้ ที่นี่ 
หน้าแรก | ชื่อเคมี | รหัส UN/ID No. | รหัส CAS No. | คำนิยาม | แหล่งข้อมูลอ้างอิง | เว็บไซต์อื่นๆ | ข้อเสนอแนะ